• ผู้ใช้บริการ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,อีเมลล์,id LINE,พิกัด GPS,รายละเอียดหน้างาน แก่สมาชิกช่างESYBUILD เพื่อที่จะได้รับการบริการจากช่างรับเหมาได้

  • ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงาน ESYBUILD ติดต่อกลับเพื่อสอบถามความพึงพอใจระหว่างการใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการและช่างรับเหมาเข้าถึงและใช้บริการด้วยความเสี่ยง เป็นการตัดสินใจเรื่องการใช้บริการและเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการและช่างรับเหมาเอง

  • ESYBUILDไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการดูแลที่ไม่รอบคอบของผู้ใช้บริการและช่างรับเหมา

  • ESYBUILDมีทั้งการบริการแบบฟรีและบริการแบบเก็บค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนเลือกใช้บริการ

  • เงื่อนไขและข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหน้า ผู้ใช้บริการและช่างรับเหมาควรเข้ามาดูรายละเอียดส่วนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการ

  • ESYBUILDไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ ESYBUILD

กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง

กรุณากรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร

สมัครช่าง

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล

กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

กรุณากรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร

กรุณากรอกpยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกับรหัสผ่าน

สมัครช่าง

ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกอีเมลของคุณ. คุณจะได้รับลิงค์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล

กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง

กลับหน้าเข้าสู่ระบบ

ปิด