ช่างรับเหมาที่คุณสนใจ
ชัยฤทธิ์  พนากิจพานิช

BK38

ชัยฤทธิ์ พนากิจพานิช

แนะนำ

รับประกัน

มาตรฐาน

พื้นที่การทำงาน

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ความถนัด
  • รางน้ำฝน
ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้าง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน