ช่างรับเหมาที่คุณสนใจ
อธิราช  สุระสัจจะ

BK44

อธิราช สุระสัจจะ

แนะนำ

รับประกัน

มาตรฐาน

พื้นที่การทำงาน

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ความถนัด
  • ต่อเติมพื้นไม้สังเคราะห์
  • ระบบกันซึม
ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้าง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน