ช่างรับเหมาที่คุณสนใจ
กฤติพงษ์  ทังสุนันทน์

BK05

กฤติพงษ์ ทังสุนันทน์

แนะนำ

รับประกัน

มาตรฐาน

พื้นที่การทำงาน

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ความถนัด
  • ต่อเติมโรงรถ
  • ต่อเติมห้อง
  • ต่อเติมกันสาด
ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้าง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน