ช่างรับเหมาที่คุณสนใจ
เจษฎา เจตนาดี

NE01

เจษฎา เจตนาดี

แนะนำ

รับประกัน

มาตรฐาน

พื้นที่การทำงาน

นครราชสีมา

ความถนัด
  • สร้างบ้านใหม่
ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้าง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน