ชัยฤทธิ์  พนากิจพานิช

BK38

ชัยฤทธิ์ พนากิจพานิช

1 รีวิว

แนะนำ

รับประกัน

มาตรฐาน

พื้นที่การทำงาน

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ความถนัด
  • รางน้ำฝน
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4