กรุณาเลือกแท็กของรีวิว

 • ต่อเติม
 • รีโนเวท
 • ไม้สังเคราะห์
 • ตกแต่งภายใน
 • สร้างบ้านใหม่
 • ผนังLoft
 • ลามิเนต
 • พื้นภายใน
 • พื้นภายนอก
 • ทรายล้าง
 • ซ่อมรั่ว
 • ซ่อมหลังคา
 • ต่อเติมครัว
 • ต่อเติมโรงรถ
 • สร้างโรงงาน
 • ฉนวนกันความร้อน
 • แลนด์สเคป
 • SCG Online Store
 • ต่อเติม
 • รีโนเวท
 • ไม้สังเคราะห์
 • ตกแต่งภายใน
 • สร้างบ้านใหม่
 • ผนังLoft
 • ลามิเนต
 • พื้นภายใน
 • พื้นภายนอก
 • ทรายล้าง
 • ซ่อมรั่ว
 • ซ่อมหลังคา
 • ต่อเติมครัว
 • ต่อเติมโรงรถ
 • สร้างโรงงาน
 • ฉนวนกันความร้อน
 • แลนด์สเคป
 • SCG Online Store
B1
B2
B3
B4

ผู้รับเหมาESYBUILD ร่วมอบรมงานหลังคา

ตรวจงานหลังคาได้อย่างแม่นยำ ลูกค้ามั่นใจในฝีมือ เพราะผ่านการอบรมเรียบร้อย โรงเรียน PROBUILD

12 Jun 2018ผู้รับเหมาESYBUILD ร่วมอบรมงานหลังคา "กำไรไม่หด หมดห่วงด้วย 3 ต."


วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมาโปรบิ้ว (PROBUILD) เปิดหลักสูตร “กำไรไม่หดหมดห่วงด้วย 3ต.

ที่ EDU คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ โดย ติวเตอร์เจ คุณมลฑล สุทธิพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำศูนย์ฝึกอบรมหลังคา ฝ้า ผนัง เอสซีจี และผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ1และ2 มาถ่ายทอดความรู้ดีๆ ประสบการณ์หน้างานต่างๆ และหลักการตรวจงานหลังคาให้ได้มาตรฐาน เพื่อสามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ กำไรไม่หด และเสริมภาพลักษณ์อันดีแกตัวผู้รับเหมาเอง ผ่านการบรรยาย และ Workshop ฝึกปฎิบัติตรวจหลังคา พร้อม Checklist การตรวจ กลับไปใช้กับหน้างานจริง


การอบรมตลอดครึ่งวันเช้า ได้รับการตอบรับจากผู้รับเหมาที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจบการอบรมหลักสูตร

ซึ่ง ผู้รับเหมา ESYBUILD ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม 2 ท่าน

คือ ช่างอุดมโชค และ ช่างอินทรัตน์ อย่างนี้เจ้าของบ้านมั่นใจได้เลยว่า ผู้รับเหมาสมาชิก ESYBUILD สามารถตรวจงานหลังคาได้อย่างแม่นยำ มั่นใจในฝีมือ เพราะผ่านการอบรมเรียบร้อย โรงเรียน โปรบิ้ว แล้วจ้า